3D Vision Technology

Rotec heeft een grote expertise op het gebied van 3D Vision Technology, een verzameling van technieken om objecten in een ruimte te detecteren en/of te controleren. Dit is vergelijkbaar met wat onze ogen voor ons doen.

Er bestaan diverse soorten Vision technieken. Te denken valt hierbij aan:

  • Time of flight (afhankelijk van het terugkeren van uitgezonden licht onder een hoek en in een bepaalde tijd)
  • Triangulatie (afhankelijk van het terugkeren van uitgezonden licht onder een bepaalde hoek)
  • Stereo Vision (afhankelijk van het verschil tussen twee beelden, die afhankelijk zijn van twee camera’s die onder een hoek ten opzichte van elkaar geplaatst zijn)

Iedere toepassing vraagt een ander soort aanpak. Deze aanpak wordt altijd bepaald door de voor- en nadelen van de verschillende technieken goed tegen elkaar af te wegen.
Denk hierbij aan omgevingsinvloeden zoals omgevingslicht en stofdeeltjes (slecht zicht),  maar ook de vereiste nauwkeurigheid van het systeem en de benodigde 3D data. Een systeem onnodig complex maken, is wat Rotec te allen tijde probeert te voorkomen.