Time of flight camera

Een time of flight camera levert een 3D beeld, waarbij iedere pixel van het beeld een x-, y- en z-waarde oplevert.

Deze camera werkt door infrarood licht uit te zenden en de reflectie hiervan op een object weer op te vangen op een CCD sensor. Door de invalshoek van het licht op de lens en de locatie waar het licht op de sensor valt in combinatie met de tijd waarover het uitgezonden licht terugkomt, kunnen de x-, y- en z-waarden bepaald worden. Door de hoge snelheid van het licht wordt niet daadwerkelijk de tijd gemeten, maar het faseverschil tussen het uitgezonden en weer opgevangen licht.

Een groot voordeel van een time of flight camera is, dat deze  in staat  is om een 3D beeld samen te stellen van een scene in slechts één shot. In tegenstelling tot vele andere 3D vision systemen, die hiervoor meerdere beelden of zelfs beweging nodig hebben. Een nadeel is, dat wanneer het uitgezonden licht op een rand of afbuigend vlak valt, de afstandmeting verstoord raakt, waardoor de positie van de pixel onjuist wordt. Tevens zorgt de invloed van omgevingslicht, en dan met name zonlicht, snel voor veel ruis en dus onzuivere pixels (posities) in het beeld.