Technisch tekenen

Het belang van technisch tekenen is erg groot. Alle maatvoeringen en specificaties dienen nauwkeurig en eenduidig vastgelegd te worden volgens de geldende normen en voorschriften. Hiermee voorkomt men problemen in de productie en later in het veld.

Voor het werktuigbouwkundig tekenen gebruikt Rotec het 3D tekenpakket Creo Elements/Direct Modeling. Omdat in dit pakket weinig relaties gelegd hoeven te worden, is het bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Door deze aanpak is het mogelijk om zeer snel een concept of product uit te werken. Tevens is het eenvoudig om in een vergevorderd stadium van de ontwikkeling wijzigingen door te voeren. Wijzigingen die in andere pakketten vaak omslachtig tot stand komen. Na goedkeuring van de 3D tekeningen worden deze vervolgens uitgewerkt tot 2D productietekeningen. Dit kunnen zijn:

  • snijtekeningen
  • draai- en freestekeningen
  • lastekeningen
  • plaatuitslagen
  • samenstellingstekeningen

Het elektrotechnisch teken gebeurt in E-plan, een wereldwijd toonaangevende E-CAD oplossing. Hierin maken wij onze:

  • overzichtsschema’s
  • ontwerpschema’s
  • bedradingsschema’s
  • aansluitschema’s