Productietechnieken

Rotec heeft een uitgebreide kennis van diverse productietechnieken. Dit is belangrijk om te komen tot een eindproduct dat voldoet aan de laatst gestelde eisen en tevens op een zo efficiënt mogelijke wijze te produceren is.  Om te komen tot een goed eindproduct is kennis een absoluut vereiste. Bij de bepaling van de optimale techniek wordt rekening gehouden met de volgende criteria.

  • kostprijs
  • kwaliteit
  • levertijd
  • service
  • milieu

Door de snelle wijzigingen en verbeteringen op het gebied van diverse productietechnieken, onderhoudt Rotec goed contact met de leveranciers van haar halffabricaten. Ook biedt Rotec alle ruimte aan haar medewerkers op het gebied van scholing en het bezoek van vakbeurzen om hun kennis up to date te houden.