LNG Tankrobot

Om de introductie van LNG als brandstof voor de transportsector te bevorderen is het project LNG Pilots opgestart. Rotec Engineering B.V. is binnen dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een LNG tankrobot. Een groot onderdeel van het project is het wegnemen van obstakels die verdere introductie van deze belangrijke transitiebrandstof in de weg kunnen zitten. Het belangrijkste doel van de robot is het wegnemen van veiligheidsrisico’s, procedurele belemmeringen en mechanisch falen van gevoelige apparatuur door manueel gebruik.

De LNG tankrobot moet geschikt zijn voor het tanken van vrachtwagens op een LNG tankstation. Wanneer de vrachtwagen binnen komt rijden, dient deze te worden herkend. Hierna zorgt interactie tussen chauffeur en robot er voor dat het voertuig juist gepositioneerd kan worden. Als dit is geslaagd, zal de LNG tankrobot volledig autonoom de vulopening van de LNG tank lokaliseren en een succesvolle koppeling tussen dispenser en brandstoftank tot stand brengen. Medio 2019 dienen twee beproefde prototype robotsystemen opgeleverd te zijn die LNG tanken. Eén in Duitsland en één in Nederland.

Handmatig LNG tanken

Concept automatisch tanken