Liquid Natural Gas (LNG)

Aardgas wordt gezien als de schoonste fossiele brandstof,  omdat er relatief gezien de minste hoeveelheid CO2 vrijkomt bij verbranding. Helaas is het transport en de distributie van aardgas voor toepassing in de transportsector erg inefficient door het grote volume van het medium. Door aardgas te koelen tot cryogene temperaturen van ca. -162°C neemt het volume af met een factor 600. Het eindproduct noemt men Liquefied Natural Gas (LNG).

LNG tanken

De introductie van LNG als nieuwe brandstof  voor de transportsector brengt diverse technologische uitdagingen met zich mee. Belangrijke uitdaging is LNG tanken. In vergelijking met diesel is deze procedure complexer en gevaarlijker door de extreme temperaturen. LNG tanken is door de gevaren uitsluitend geautoriseerd voor chauffeurs die een instructie en certificaat ontvangen hebben. Daarnaast verschillen de instructies en procedures voor het LNG tanken momenteel ook nog per exploitant.

Geautomatiseerd LNG tanken

Om deze problemen op te lossen is Rotec Engineering B.V. gevraagd om een robotsysteem te ontwikkelen voor het geautomatiseerd vullen van een voertuigtank met LNG. Ook dient geautomatiseerde afrekening plaats te vinden met behulp van voertuig identificatie. Niet eerder is een robotvulsysteem voor LNG gerealiseerd. Dit kan grote voordelen voor gebruiksgemak, efficiëntie en veiligheid opleveren en daardoor de acceptatie van LNG als brandstof vergemakkelijken. Voor medio 2019 dienen twee beproefde prototype robotsystemen opgeleverd te zijn die LNG tanken. Eén in Duitsland en één in Nederland.

LNG Pilots project

Deze ontwikkeling maakt deel uit van een groter overkoepelend project: LNG Pilots. Dit project heeft als doel om meer product- en procesinnovaties op het gebied van CO2-reducerende technologiën te ontwikkelen. Bij dit project zijn in totaal 36 organisaties betrokken waarvan 29 MKB bedrijven, 2 grote ondernemingen, 5 kennisinstellingen en instituten , en drie clusters. Ga voor meer informatie over het project naar lngpilots.eu.

Bekijk ook onze projectpagina voor meer informatie.