LNG Tank Robot

Om de introductie van LNG als brandstof voor de transportsector te bevorderen is het projects LNG Pilots opgestart. Een belangrijk doel van dit project is het wegnemen van belemmeringen die verdere introductie van deze belangrijke transitiebrandstof zouden kunnen frustreren. Rotec Engineering B.V. is binnen dit project verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een LNG tank robotsysteem. Belangrijkste doel van dit systeem is het wegnemen van veiligheidsrisico’s, procedurele belemmeringen en mechanisch falen van gevoelige apparatuur door manueel gebruik.

De LNG Tank Robot moet geschikt zijn voor het tanken van vrachtwagens op een LNG tankstation. Wanneer de vrachtwagen arriveert dient deze herkend te worden. Vervolgens zal er interactie tussen chauffeur en robotsysteem plaats vinden zodoende dat het voertuig juist gepositioneerd kan worden. Het robotsysteem zal volledig autonoom de vulopening van de LNG tank lokaliseren en een succesvolle koppeling tussen dispenser en brandstoftank tot stand brengen. Medio 2019 dienen twee beproefde prototype robotsystemen opgeleverd te zijn die LNG tanken. Eén in Duitsland en één in Nederland.

Handmatig LNG tanken

Nieuws

LNG fueling LNG tanken

LNG tanken

Liquid Natural Gas (LNG) Aardgas wordt gezien als de schoonste fossiele brandstof, omdat er relatief gezien de minste hoeveelheid CO2 vrijkomt bij verbranding. Helaas is het transport en de distributie van aardgas voor toepassing in de transportsector erg inefficient door het grote volume van het medium. Door aardgas te koelen tot cryogene temperaturen van ca. -162°C neemt het […]